SDI курсове

Курсовете по програмата на Международна водолазна организация SDI (Scuba Diving International) са предназначени за любители водолази. Всички обучения включват теоретични знания, практически упражнения, подводни разходки с осигурени безопасност и екипировка. Професионални водолазни инструктори подготвят и ръководят всички занимания. В програмите на SDI има разнообразни обучения за начинаещи и напреднали. 
 
Посочените цени включват екипировка и обучение. Сертификати и учебните материали се заплащат допълнително.
 

 

Discovery scuba diving                    цена - 75

Подводна разходка за начинаещи водолази. Под ръководството на професионален инструктор курсистите могат да направят своето първо гмуркане и да открият тайнствата на подводния свят. Подходящо за възрастни и деца над 8 години. Продължителност на гмуркането – 30 минути.

За спомен ще получите подарък, Вашите първи подводни снимки.

Open Water Scuba Diver             цена на курса -  530€

                                                                                           вип курс+200€


Обучение за начинаещи водолази по програмата на SDI. Курса включва основните теоретични и практически занимания, които трябва да усвои всеки водолаз за гмуркане в открити води. 
В обучението са включени от 5 до 7 гмуркания на дълбочина до 18 метра под ръководството на инструктор. В рамките на 3-4 дни се усвояват най-важните упражнения и практики в дайвинга. 

Advanced Adventure diver  цена на курса -  490€

                                                                     вип курс+200€

Целта на този курс е водолаза да направи задължително пет специализирани гмуркания,от които две са задължителни(deep,navigation),и три допълнително избираеми.Продължителност на курса минимум 3 дни,максимална дълбочина 30м.

 

Advanced  Diver   С четири специалности цена на курса-  960€

                                            вип курс+200€

Курс за напреднали водолази по програмата SDI. За придобиването на това ниво, освен теоретичните знания, водолазите трябва да имат не по-малко от 25 гмуркания и завършването на 4 избираеми специализирани курса. Този курс надгражда уменията на водолазите и позволява гмуркане в открити води до 40 метра.

 

DIVEMASTER                  ЦЕНА НА КУРСА- 960€ с включени сертификат и статус

                                                   вип курс+200€

DIVE GUIDE                      Цена на курса-490€ с включени сертификат и статус

Специализирани избираеми курсове
 
Deep Diver                                     цена на курса - 250€
Специализирано обучение за гмуркане до 40 метра дълбочина. Важно значения за този курс имат практическите занимания. Гмурканията на по-голяма дълбочина откриват различен подводен свят, но имат и повече рискове. Целта на обучението е водолазите да са подготвени за особеностите на този вид дайвинг.
 
Dry Suit Diver                                 цена на курса - 250€
Специализиран курс за гмуркане със сух костюм. Запознаване с костюма и практически занятия.
 
Underwater Photography Diver        цена на курса - 250€
Курс по подводна фотография. Обучението включва запознаване с техники и умения за снимане под вода, особеностите при осветлението, техниката и други.
Ако курсистите не разполагат с камера могат да наемат от водолазния център!!!
 

Night & Limited Visibility Diver        цена на курса - 280€
Кратък специализиран курс за гмуркане през нощта и при ограничена видимост. 

Underwater Navigation Diver           цена на курса - 250€
Специализирано обучение за подводна навигация. Курса включва обучение за ориентиране под вода с компас и с природни ориентири. 

Wreck Diver                                      цена на курса - 250€
Кратък специализиран курс. При обучението се организират интересни подводни разходки около потънали кораби и обекти. Изучават се особеностите при на този тип дайвинг – специализирани уреди, възможните рискове, как да се избягват проблемите и други. 

Wreck Limited Penetration Diver        цена на курса - 250€
Специализиран курс за ограничено проникване в подводни обекти и кораби. Изучава се гмуркане при ограничена видимост, пускане на линия, определяне на местата за влизане и излизане от обекта и др. 

Rescue Diver                                     цена на курса - 530€
Курс по водолазно спасяване и управление на извънредни ситуации. Обучението включва правила и техники за собствено спасяване при проблеми, разпознаване на стреса при други водолази, реакция при признаци на паника, подпомагане на блокирали водолази под водата, действия при проблеми с оборудването или доставката на кислород и други.

Search & Recovery Diver                     цена на курса - 250€
Този курс обхваща ефективни техники за търсене под вода с помощта на компас и природни ориентири. Изучават се различните модели при търсене на малки и големи обекти, насоки за планиране на търсене и други дейности.

 
Junior Open Water Diver     цена на курса - 530€
                                                                               Вип курс+200€
Обучение за деца и младежи от 12 до 16 години за гмуркане в открити води по програмата на SDI. Начинаещите  малки водолази получават основните знания за гмуркане и се упражняват на дълбочина до 12 метра. При този курс, както и при останалите, всички занимания се ръководят от професионален инструктор. 
 
Junior Advanced Open Water Diver     цена на курса -490€
                                                                         ВИП КУРС+200€
Курс за напреднали деца от 12 до 16 години. След като са издържали успешно курса за начинаещи, младите водолази получават допълнителни знания и практика. При това обучение се набляга на уменията при гмуркане. Дълбочината на потапяне е до 20 метра.
 
Други курсове       цена на курса
 
Shallow Water Scuba Diver          300€
Shallow Water Scuba Experience  150€
Master Scuba Diver                       350€
CPR1st Administrator                   250€
CPROX Administrator                   250€
Equipment Specialist                    250€
Advanced Buoyancy Diver            250€
Future Buddies Program               150€                                                         
С ВКЛЮЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ!!!
 
 
SIDEMOUNT КУРСОВЕ     
 
Recreational Sidemount курс-       3 дни                          Цена: 450€
Recreational Sidemount курс+XDEEP Stealth 2.0               Цена: 840€
 
Recreational Sidemount курс+XDEEP Stealth 2.0 Tec         Цена: 900€
Recreational Sidemount курс+XDEEP Stealth 2.0 Rec         Цена: 860€
 
Цени на екипировка за Sidemount-XDEEP
Sidemount XDEEP Stealth 2.0  Full set                     Цена: 447€
 
Sidemount XDEEP Stealth 2.0 Tec Full set                Цена: 536€
Sidemount XDEEP Stealth 2.0 Rec Full set                Цена: 469€
                                                                           
                                                             ВИП КУРС+200€
 
Водолазен център Средец предлага всички обучения на Scuba Diving International (SDI)!!!